Jak to probíhá?

04

Do osobního vlastnictví

Po uhrazení celé sumy ceny bytu včetně bankovního úvěru (což může být i dříve než za 25 let) si byt můžete převést do osobního vlastnictví.