Postup při pořízení družstevního bytu

01

Provedení předrezervace konkrétního družstevního bytu

02

Budete vyzváni k úhradě zápisného a základního členského vkladu do družstva

03

Vyplníte zaslanou přihlášku do bytového družstva

04

Úhrada zápisného a základního členského vkladu do bytového družstva

05

Vyznačení v nabídkovém systému bytů, že by je předrezervován

06

Přijetí žadatele za člena bytového družstva představenstvem družstva

07

Zaslání rezervační smlouvy k předmětnému bytu

08

Uzavření rezervační smlouvy

09

Úhrada rezervační zálohy ve výši 100.000

10

Vyznačení v nabídkovém systému bytů, že byt je rezervován

11

Uzavření smlouvy o dalším členském vkladu se mezi členem a družstvem

12

Uhrazení min. 25% ceny bytu

13

Vyznačení v nabídkovém systému bytů, že byt je obsazen

14

Po dokončení výstavby uzavření nájemní smlouvy mezi členem a družstvem

15

Po kolaudaci předání bytu do užívání členovi družstva