Zbytek v měsíčních nájmech

Zbývající část splácíte družstvu nejdéle 25 let ve formě měsíčních nájmů.