Vysvětlivky k ceníku

Cena bytu včetně DPH: cena vybraného bytu včetně daně z přidané hodnoty, bez ceny krytého parkovacího stání, které je součástí družstevního podílu

Cena celkem včetně DPH: cena vybraného bytu a zvýhodněná cena krytého parkovacího stání včetně daně z přidané hodnoty, představuje hodnotu družstevního podílu; do vyčerpání kapacit možnost přiobjednání dalšího parkovacího místa za cenu 420 tis. Kč bez DPH

Vlastní prostředky od: vyčíslení minimální částky 25% z ceny celkem, kterou je nutné složit jako splátku družstevního podílu

Měsíční splátka úvěru: Předpokládaná měsíční splátka úvěru při složení 25% vlastních prostředků spočtená na základě úrokové sazby banky na úvěr poskytovaný družstvu (fix 5 let), splatnost úvěru 25 let.

Stav rezervace:
Volný – na byt nebyl složen základní členský vklad, může však již být poptáván
Předrezervovaný – na byt byl již složen základní členský vklad
Rezervovaný – na byt již byla složena rezervační záloha ve výši 100.000 Kč
Obsazený – na byt již byla složena splátka družstevního podílu alespoň ve výši 25% ceny celkem