O nás

Účastí na projektu OAZA V CENTRU přijímáte členství ve výstavbovém bytovém družstvu OAZA Liberec. Jeho třemi zakladateli jsou Stavební bytové družstvo SEVER se sídlem v Liberci, COOP Development, družstvo se sídlem v Praze a společnost Rybníček Development s.r.o.

Stavební bytové družstvo SEVER vzniklo již v roce 1965, v době, kdy v Liberci započala masivní výstavba družstevních bytů, nejprve svépomocí, když budoucí členové bytového družstva po pracovní době spěchali na stavbu, aby svou prací přispěli k vybudování družstevních bytových domů. Do družstevních bytů se pak stěhovali. Později, zejména v 80. letech minulého století družstevní bytová výstavba probíhala již bez stavební svépomoci budoucích družstevníků, když stavby byly prováděny profesionálními stavebními firmami. Klasická družstevní výstavba v SBD Sever pak skončila krátce po roce 1990.

K nové výstavbě se SBD Sever vrátilo až v roce 2015 výstavbou bytového domu v ul. Na Poříčí a následně polyfunkčního domu v Bažantí ulici, obou domů v centru Liberce. Nejednalo se ale o výstavbu družstevních bytů, ale o nájemní a vlastnické bydlení. Vedení družstva však toužilo po obnovení tradiční družstevní výstavby, a protože současný legislativní rámec není příznivý pro výstavbu pod hlavičkou původních velkých stavebních bytových družstev, iniciovalo SBD Sever založení výstavbového bytového družstva OAZA Liberec a k této výstavbové akci založené developerské společnosti Rybníček Development s.r.o. Jako svého partnera pro tento unikátní výstavbový projekt zvolilo SBD Sever pražské družstvo Coop Development, které má velké zkušenosti s družstevní výstavbou v Praze, například ve spolupráci s jedním z největších bytových družstev v zemi, SBD Praha.

Na základě dohody zakládajících členů bytového družstva OAZA Liberec zajišťuje Stavební bytové družstvo SEVER kompletní agendu prodeje družstevních podílů k jednotlivým bytům v projektu po celou dobu výstavby až do kolaudace a finálního předání bytu do užívání novým členům bytového družstva OAZA Liberec.
Coop Development, družstvo je výstavbové družstvo založené začátkem roku 2012. Coop Development se zaměřuje především na družstevní výstavbu v rámci celé České republiky zejména prostřednictvím spolupráce s lokálními partnery – developery a bytovými družstvy. Navazuje na zkušenosti, které mají oba její zakladatelé Mgr. Anna Ježková a Ing. Aleš Kocourek v oblasti řízení výstavby a organizovaní developerské činnosti.

Do současnosti společnost Coop Development, družstvo realizovalo více než 14 projektů. V mnohých z nich stále funguje jako zakládající člen. V rámci realizace projektů je Coop Development, družstvo zodpovědné za přípravu developmentu a stavební část, projekt management a financování. Stejně tak tomu je v projektu OAZA Liberec.