Budu muset doplácet i na ostatní členy družstva, pokud nebudou schopni hradit svůj nájem?

Bytové družstvo je bytovou korporací, tedy sdružením velkého počtu osob za účelem zajištění svého bydlení. Družstvo si v průběhu doby vytváří dostatečné rezervy pro případy, kdy některý z nájemníků má problémy s úhradou nájemného. Pokud by problémy některého člena družstva s placením nájemného přetrvávaly delší dobu a hrozilo riziko nedobytné pohledávky družstva za tímto dlužníkem, lze poměrně rychle realizovat převod družstevního podílu dlužníka na jinou osobu, která dluhy v rámci převodu za dlužníka uhradí a nastupuje jako nový člen družstva namísto původního člena družstva-dlužníka. Tak se dá velmi efektivně předejít tomu, aby ostatní členové družstva, jakkoliv dopláceli na případného neplatiče. Nicméně teoreticky může dojít k tomu, že pohledávka za dlužníkem bude nedobytná, což je nevýhodou všech bytových korporací. Postavení družstva je však dle mého názoru lepší než v případě společenství vlastníků, protože družstvo například může použít institut vyloučení z družstva, což u vlastníka bytu ve společenství vlastníků není možné.