Co se stane, pokud náhle nebudu schopný platit nájem?

Bytové družstvo je bytovou korporací, tedy sdružením velkého počtu osob za účelem zajištění svého bydlení. Družstvo si v průběhu doby vytváří dostatečné rezervy pro případy, kdy některý z nájemníků má problémy s úhradou nájemného. V takových případech si může člen družstva s představenstvem sjednat například splátkový kalendář nebo jinou dohodu o splácení nájemného. Řadu problémů lze tedy řešit, aniž by člen družstva o svůj byt přišel, jak tomu bývá například při neplacení hypotéky ve vlastním bytě, který je zastaven bance.

Nicméně, pokud by Vaše problémy s neplacením nájemného trvaly z jakéhokoliv důvodu delší dobu, bude ve vašem zájmu převést družstevní podíl na někoho jiného, pochopitelně za tržní cenu. Současně s převodem dojde k vyrovnání vzniklých dluhů vůči družstvu, protože nabyvatel družstevního podílu vstupuje převodem do vašich práv a povinností.