Mohu prodat svůj družstevní podíl?

Ano. Družstevní byt můžete kdykoliv „prodat“ za aktuální tržní cenu. Sloveso „prodat“ je tu v uvozovkách proto, že se z právního hlediska nejedná o prodej družstevního bytu (ten zůstává stále družstva) ale o převod družstevního podílu nebo chcete-li převod práv a povinností člena družstva. Družstevní podíl, a s tím spojený nájem družstevního bytu lze nabídnout komukoliv, kdo za vámi stanovených podmínek a podmínek pro členství v družstvu projeví o družstevní byt zájem. Převod jen oznámíte družstvu, nepodléhá totiž jeho souhlasu. Družsto pak s převodcem uzavře nájemní smlouvu.