Mohu si převést družstevní byt do osobního vlastnictví?

Samozřejmě, nejdříve však musíte mít splaceny náklady na pořízení bytu. Část jste splatil úhradou členského podílu, zbývající část splácíte po dobu 25 let v nájemném a hradíte tedy tak tu část nákladů, který byla kryta poskytnutým bankovním úvěrem. Poté si lze zažádat o převod bytu do osobního vlastnictví, což už zajišťuje družstvo. Náklady na pořízení bytu můžete splatit i jednorázově, nejdříve však po pěti letech, kdy skončí první fixační období úrokové sazby a bude možné provést mimořádnou splátku úvěru bytového družstva bance.