Kolika procenty jsou úročeny jednotlivé měsíční splátky nájemné?

Měsíční splátky nejsou úročeny, ale samotná anuitní splátka úvěru úrok již obsahuje. Jeho výše je dána uzavřenou úvěrovou smlouvou mezi bankou a bytovým družstvem. Námi uzavřená smlouva mezi BD Oáza Liberec a bankou stanoví výši sazby na dobu prvních 5 let (tzv. fixace) na 2,9%. ročně. Anuita v sobě tedy zahrnuje úmor i úrok příslušné části úvěru družstva, připadající na výstavbu konkrétní bytové jednotky. po dobu fixace úrokové sazby úvěru je výše úhrady neměnná.