V poslední době jsme zaznamenali nějaké problémy bytových družstev v některých městech. Ta města mají majetkový podíl v bytových družstvech, podle smlouvy tento podíl mají převést na družstvo, ale nechtějí tak učinit. Družstevníci si tak budou muset část

Nehrozí. Vámi popsaný problém vznikl kvůli dotaci, jejímž příjemcem byla právě města. V projektu Oáza v centru není využita žádná dotace. Celý dům, až bude zkolaudován, bude ve 100% vlastnictví bytového družstva Oáza Liberec, které bude moci nejdříve po pěti letech převádět byty členům družstva do osobního vlastnictví v případě, že člen družstva splatí celý družstevní podíl (cenu bytu).