Je možné zakoupený družstevní byt pronajmout?

Ano, se souhlasem představenstva družstva a v souladu se stanovami.