Je možné provádět v družstevním bytě stavební úpravy?

Ano, se souhlasem družstva.