Je možné zakoupený družstevní byt prodat?

Ano. To slůvko prodat je v uvozovkách, protože se nejedná o fyzický prodej bytu, ten je a stále bude ve vlastnictví bytového družstva. Předmětem „prodeje“ je družstevní podíl. Družstevní byt se tedy „prodává“ Jednoduchou smlouvou o převodu družstevního podílu, kterou je nutné po podpisu předložit družstvu. Podpisy na smlouvě nemusí být ověřené a souhlas družstva k převodu není třeba. Je ale nutné, aby nabyvatel družstevního podílu splňoval podmínky pro členství v bytovém družstvu.