Jaké jsou měsíční náklady v případě koupě družstevního bytu?

Jedná se o tzv. nákladové nájemné, to znamená, že platíte pouze náklady, které při bydlení vznikají. Při bydlení v družstevním bytě platíte nájem a zálohy na služby. Součástí nájmu jsou zejména náklady související se správou bytů, příspěvek na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice (lidově „fond oprav“), Pokud jste neuhradili kupní cenu celou v hotovosti, pak je největší částkou měsíční splátka úvěru, tzv. anuita. Dále platíte zálohy na služby, což je záloha na teplo, teplou vodu, studenou vodu, elektřinu společných prostor a podobně. Zálohy na služby se každoročně vyúčtují podle skutečných spotřeb v souladu s pravidly.