člen družstva předkupní právo na koupi užívaného bytu?

Ano, má. Bude-li dům rozdělen tzv. prohlášením vlastníka na jednotky a přistoupí-li družstvo k převodu jednotek, má člen družstva právo na nabytí vlastnického práva k bytu, ke kterému měl nájemní smlouvu.