Co je členský vklad?

V případě bytových družstev hovoříme o tzv. základním členském vkladu, který je stejný pro všechny přistupující členy družstva a hradí se při vstupu do družstva. Dále hovoříme o tzv. dalším členském vkladu, kterým je kupní cena bytu (družstevní podíl). Z dalšího členského vkladu se minimálně 25 % platí v hotovosti, zbytek je hrazen splátkami úvěru z družstevní výstavby. Splátka úvěru je součástí platby měsíčního nájemného.