Jak funguje správa společných částí domu?

Vzhledem k tomu, že zakládajícím členem výstavbového bytového družstva je Stavební bytové družstvo Sever, které je největším správcem bytových domů v regionu, bude správa bytového domu svěřena představenstvem družstva této profesionální firmě. Členská schůze jako nejvyšší orgán bytového družstva však může kdykoliv v budoucnu rozhodnout o změně způsobu správy domu nebo osobě správcovské firmy.