Jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím?

V případě bytových domů si u osobního vlastnictví kupující pořizuje jednotku do svého výlučného vlastnictví, ke kterému se váže spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích náležících k domu. V případě pořízení družstevního bytu si kupující pořizuje družstevní podíl. Jeho nedílnou součástí je právo nájmu ke konkrétnímu bytu, a to na dobu neurčitou, a právo užívat společné části domu a pozemky.