Jaké jsou hlavní povinnosti člena družstva?

Povinnosti člena družstva vyplývají ze stanov družstva. Hlavními povinnostmi jsou dodržování stanov družstva a dále splácení měsíčních splátek úvěru a dalších nákladů za služby spojené s užíváním bytu. Jednou z dalších povinností je dodržovat domovní řád a pravidla vzájemného soužití v bytovém domě.