Co jsou stanovy a k čemu slouží?

Jedná se o dokument, který vzniká při založení družstva a definuje pravidla pro jeho fungování. Stanovy jsou pro všechny členy závazné. Zákon o obchodních korporacích stanoví povinný obsah stanov bytového družstva, některá ustanovení si mohou členové družstva upravit podle svých potřeb. Obsah lze měnit ale pouze odhlasováním na členské schůzi.