Kdo je vlastníkem domu?

Vlastníkem bytového domu, zapsaným v katastru nemovitostí je výstavbové bytové družstvo.