Pouze 25% vlastních příjmů

Na samotném začátku nepotřebujete k pořízení družstevního bydlení celou částku ceny bytu. Postačí pouze 25%.

Zbylých 75 % ceny bytu splácíte družstvu v rámci nájemného po dobu následujících 25 let. A až splatíte celkovou cenu bytu, můžete si převést byt do osobního vlastnictví. Pokud nemáte k dispozici ani požadovaných 25%, můžete využít jedné z možností, uvedených na stránce Nemám vlastních 25%.