Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Oáza Liberec

se sídlem Bažantí 1415/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

Dr 1288 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Pozvánka na členskou schůzi 

Členská schůze BD Oáza Liberec se uskuteční ve středu dne 16. září 2020 v sídle BD Oáza Liberec, Bažantí ul. 1415/3, Liberec I – Staré Město (sídlo BD Oáza je zároveň sídlem Stavebního bytového družstva SEVER) ve velké zasedací místnosti „Zlatovláska“ od 16 hodin

 

Program jednání:

  • 1/ Zahájení členské schůze
  • 2/ Informace o činnosti družstva za uplynulé období
  • 3/ Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání HV
  • 4/ Volba členů kontrolní komise
  • 5/ Diskuse a závěr

Podklady k jednotlivým bodům jednání členské schůze lze vyžádat v sídle družstva nebo prostřednictvím E-mailu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě, že se nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc (§ 635 ZOK).

Prezence započte 15 minut před zahájením členské schůzce. K prezenci si prosím připravte občanský průkaz a případně plnou moc k zastupování (plná moc bude přiložena k prezenční listině).

V Liberci dne 27. srpna 2020                         

Stavební bytové družstvo SEVER

předseda představenstva BD Oáza Liberec

při výkonu funkce zastoupené

 Ing. Přemkem Škodou v. r. , I. místopředsedou SBD SEVER