Snížení úrokové sazby

Pro projekt Oáza v centru se podařilo vyjednat novou úrokovou sazbu na splátku družstevního bytu
ve výši 2,9% p.a. s fixací na 5 let. Platí pro nové i stávající klienty.