Možný převod do osobního vlastnictví

Podmínky převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví si stanoví sami členové družstva mezi sebou. Převodu bytu v budoucnu nic nebrání, jen je nutné splnit dvě podmínky.

Základní podmínkou je uhradit úplnou cenu bytu, tj. splatit celý družstevní podíl tak, aby družstvo za Váš byt bance nic nedlužilo. Druhou podmínkou je skutečnost, že ve smyslu úvěrové smlouvy mezi družstvem a bankou lze byt převést nejdříve po pěti letech.