Nezadlužujete se

V případě, že máte 25% vlastních zdrojů z ceny bytu k úhradě družstevního podílu na začátku výstavby, nijak se nezadlužujete.

Příjemcem bankovního úvěru na jednotlivé byty je totiž celé družstvo, nikoliv pouze Vy. Vy jste jedním z členů družstva. Berete na sebe pouze závazek hradit splátky úvěru družstva formou úhrady měsíčního nájemného. Pokud byste kdykoliv v budoucnosti měli problémy nájemné hradit, můžete družstevní podíl a nájemní práva k užívání bytu převést na někoho jiného, a to za tržní cenu bytu, resp. zaplacené části. Vzhledem k rostoucím cenám bytů by tento „prodej“ členských práv neměl být pro vás v žádném případě ztrátový, spíše naopak.