Bez evidence na katastru

Vlastníkem bytu je bytové družstvo, které je zapsáno v katastru nemovitostí. Člen družstva, nájemce družstevního bytu, není v katastru nemovitostí nijak evidován.